Kolejny wykład będzie dotyczył początków kina.

Szczegółowe informacje w zakładce „Wykłady”