Cieszymy się ponieważ za kilka dni przyjedzie do nas Jan Bajtlik! Ogromnie cenimy jego ilustracje, książki autorskie i plakaty! Czekamy na to spotkanie już kilka miesięcy! Na zaproszenie Wydziału Artystycznego poprowadzi on warsztaty twórczej ekspresji! Partnerem tego wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

Szczegółowe informacje w zakładce „wydarzeniatowarzyszace”