Prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki jest filmoznawcą, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Wiedzy o Filie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego. Przez jedenaście lat prowadził zajęcia w Akademii Edukacji Filmowej w Ostrołęce, obecnie prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w kinie Żak w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.

dr Jacek Friedrich

Jacek Friedrich jest historykiem sztuki, czyli zajmuje się tym, jak powstawały rzeźby, obrazy i budynki w dawnych czasach, dla kogo powstawały, po co powstawały i co znaczyły, wtedy, kiedy powstawały.

Pisze książki o sztuce, nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Napisał przewodnik „Gdańsk dla młodych podróżników”, gdański kalendarz szkolny i książeczkę dla dzieci, która towarzyszyła całkiem dorosłej wystawie gdańskich sreber domowych. W przyszłym roku ukaże się jego książka dla dzieci o „Sądzie ostatecznym” Hansa Memlinga.

dr Violetta Trella

Dr Violetta Trella jest literaturoznawcą, zajmuje się badaniem terapeutycznych funkcji literatury oraz znaczeniem materialnego wymiaru tekstów kultury. Autorka i realizatorka projektu Druga Rewolucja Książki w Gdyni obejmującego wystawę książek artystycznych i liBeratury, ogólnopolską konferencję naukową na temat sztuki książki, a także warsztaty działań twórczych dla dzieci. Pod jej redakcją i w jej opracowaniu powstała pokonferencyjna publikacja na temat książki artystycznej. Jest także autorką rozdziału w tomie Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej.

dr Joanna Puzyna-Chojka

Teatrolog, krytyk teatralny, animator kultury. Jest wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, a także dyrektorem programowym Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie. Recenzuje spektakle dla ogólnopolskiego portalu teatralny.pl.