Stowarzyszenie MAMY więcej

Stowarzyszenie „MAMY więcej” jest młodą organizacją pozarządową, powstałą po sukcesie kampanii społecznej promującej pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych.

Stowarzyszenie współtworzą osoby mające troje i więcej dzieci oraz osoby pochodzące z dużych rodzin. Realizujemy swoje cele m.in. poprzez działania związane z kulturą i sztuką oraz edukacją. Dążymy do znoszenie barier w dostępie do kultury, wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania dzieci z dysleksją. Pragniemy ukazywać walory rodzin wielodzietnych, a także wspierać kobiety, które mają troje i więcej dzieci.

Martyna Groth – koordynatorka projektu

telefon: 734 729 905

Barbara Matwiejczyk – koordynatorka projektu

telefon: 734 729 909

KRS 0000526272
NIP 5862295160
REGON 360398280

Skontaktuj się z nami!