Aby zostać studentem naszej uczelni:

  1. Przeczytaj regulamin.
  2. Wypełnij kartę zgłoszeniową.
  3. Stwórz własną niepowtarzalną wersję znanego dzieła sztuki w formacie A4.
  4. Wyślij kartę i zeskanowaną lub sfotografowaną pracę na adres wydzialartystyczny@gmail.com